โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB