โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564