โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
คณะผู้บริหาร

นางสาววภารัตน์ แก้วยิ่ม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน