โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านคลองวัว ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ( On Site ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด 2019 จากสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ผอ.รพ.สต.ท่าเคย ผอ.รพ.สต.เขาถ่าน ผอ.รพ.สต.คลองไทร ผอ.
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2564,11:50   อ่าน 377 ครั้ง