โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ภาพกิจกรรม
20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านคลองวัว ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : R.T.) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,14:52   อ่าน 19 ครั้ง