โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โคบ้านคลองวัว ได้เข้าร่วมกีฬานักเรียนอำเภอท่าฉาง ปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนวัดบ่อมะปริง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถใน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,15:12   อ่าน 20 ครั้ง