โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้รับการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,15:20   อ่าน 26 ครั้ง