โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิภารัตน์ แก้วยิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0872734850
อีเมล์ : pim-kaewyim@hotmail.co.th

นางสาวกนกวรรณ เนียมมีศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0856906256
อีเมล์ : kanokwan.sj39@gmail.com