โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายยูสมาน อาบูวะ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0980570327
อีเมล์ : abuwayusman@gmail.com

นายสุวิทย์ มณีโชติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0649289863
อีเมล์ : Suwitmaneechot679@gmail.com