โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุไรรัตน์ สุขช่วย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,14:15   อ่าน 182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ " ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส " ครั้งที่ 8
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิดา นุ่ชภู่
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,14:14   อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุไรรัตน์ สุขช่วย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,14:10   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิดา นุ่ชภู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านคลองวัว
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,22:12   อ่าน 339 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญรดา นุชภู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองวัว
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2564,13:35   อ่าน 471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัชศรันย์ กังวาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองวัว
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2564,13:34   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกนาฎ ทองดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองวัว
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2564,13:33   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความรักสร้างสรรค์ ห่างไกลโควิด19"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธันยาภรณ์ จิตพวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองวัว
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2564,13:28   อ่าน 547 ครั้ง