โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 9 “หลักการปฏิบัติราชการ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ แก้วยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:29  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 9 “หลักการปฏิบัติราชการ”
ชื่ออาจารย์ : นายสุวิทย์ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:28  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 9 “หลักการปฏิบัติราชการ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เนียมมีศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:27  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 9 “หลักการปฏิบัติราชการ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริสรา สงแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:25  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 9 “หลักการปฏิบัติราชการ”
ชื่ออาจารย์ : นายยูสมาน อาบูวะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:25  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 9 “หลักการปฏิบัติราชการ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไซตง อิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:24  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริสรา สงแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:21  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”
ชื่ออาจารย์ : นายสุวิทย์ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:20  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ แก้วยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:20  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” กิจกรรมที่ 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เนียมมีศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,14:19  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..